Banner 1.jpg Banner 3.jpg Banner 4.jpg banner 5.jpg banner 6.jpg banner 7.jpg Banner1-2021-11-07.jpg Banner2-2021-11-07.jpg

Opzeggen lidmaatschap


Opzeggen van het lidmaatschap van HC Diemen doe je door vóór 1 mei een e-mail te sturen naar de ledenadminstratie ([email protected]). Belangrijk is om hierbij de volgende gegevens te noemen: je naam, lidnummer en reden van opzegging. Je ontvangt een bevestiging van de opzegging.

In het geval dat je na 1 mei opzegt, is het lidmaatschapsgeld van het volgende seizoen verschuldigd. Bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van contributie. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten om een deel van de betaalde contributie te restitueren. Bijvoorbeeld als een lid langdurig niet heeft kunnen hockeyen vanwege ziekte, blessure of andere zwaarwegende omstandigheden. Een verzoek om restitutie kan per mail gestuurd worden [email protected].

Mocht je overwegen om op te zeggen, dan verzoeken wij je met klem, om dat op tijd te doen. Opzeggingen die wij ontvangen tijdens of na het teamindelingsproces leiden tot financiële gevolgen voor jou als lid. Bovendien veroorzaken deze opzeggingen veel extra werk voor de technische commissie, omdat vaak weer opnieuw naar de teamindeling gekeken moet worden. Dat kan ook impact hebben op leden die al zijn ingedeeld.

Indien opzegging als gevolg van overmacht te laat plaatsvindt, kan het bestuur besluiten dat het lidmaatschap toch eindigt, eventueel tegen betaling van een afkoopbedrag. Als overmacht kan alleen worden aangeduid een acute, objectieve, persoonlijke omstandigheid die is opgekomen in de periode tussen de uiterlijke opzegdatum en het einde van het verenigingsjaar. Het overstappen naar een andere vereniging of verhuizing kwalificeert niet als overmacht. 
 

Wedstrijdschema

AFGELASTE WEDSTRIJDEN

geen afgelaste wedstrijden